Učenci in učenke ste prejeli prijavo na šolsko prehrano, ki jo dajte staršem, da jo izpolnijo. Izpolnjeno vrnite najkasneje do petka, 4. 6. 2021, vašim razrednikom. Prijava se nanaša na prijavo na šolsko prehrano v naslednjem šolskem letu, tako da starše opozorite, naj napišejo razred, ki ga boste obiskovali prihodnje leto.

Dostopnost