Predstavljamo vam novi pridobitvi – učilnici na prostem, s katerima bomo še dodatno popestrili pouk in ostale vsebine.

Na Osnovni šoli Koroška Bela Jesenice spodbujamo inovativne učne vsebine. Ena izmed takih je tudi pouk v naravi. V zadnjem obdobju smo uredili dve novi učilnici na prostem, ki omogočata pobeg v bolj sproščeno, a še vedno delovno vzdušje. Ena izmed učilnic je povezana z jedilnico, kar omogoča tudi obedovanje na prostem, ki je med učenci precej popularno.

Prijetno in koristno v senci pod drevesi.
Do ene izmed učilnic je možen dostop v copatih.
Prijetno vzdušje med kosilom na prostem

Sicer je pa tudi na drugih mestih v šolski okolici možno izvesti solidno uro pouka, kar je moč razbrati iz spodnjih fotografij.

Na tribuni igrišča …
Na brežini ob igrišču …
Zložljive stole je možno odnesti kamorkoli …
Na ploščadi pred šolo …
Dostopnost