Obveščamo, da bo šola v času od 26. do 30. aprila zaprta. Učencem želimo prijetne počitnice!

Učenci šestih in devetih razredov bodo po počitnicah pisali NPZ, in sicer 4. maja SLJ, 6. maja MAT, 10. maja pa TJA (6. r./BIO 9.r.). V šolo bodo prišli za prvo šolsko uro.

Učenci sedmih in osmih razredov bodo v navedenih dnevi prvi dve uri pouka imeli v predavalnici (7. a), učilnici TJA Arh (7.b), računalnici (8. a), 8. b pa kot običajno v fiziki.

Predure v navedenih dnevih za učence predmetne stopnje odpadejo, razen če ste se z učitelji dogovorili drugače.

Dostopnost