Tudi letos smo na tretji petek v novembru, 20. 11. 2020, obeležili dan slovenske hrane in spremljajoči Tradicionalni slovenski zajtrk (TSZ), ki je letos že deseti po vrsti. Njegova izvedba je bila zaradi epidemije covid-19 letos drugačna.

Na naši šoli smo se odločili, da bomo kljub trenutnim razmeram, ki nam onemogočajo običajno izvedbo zajtrka, za naše učence pripravili prav poseben dan. Vključeval je zanimive izobraževalne vsebine, ki smo jih izvedli v obliki tehniškega dne. Glede na to, da trenutno poteka šolanje na daljavo, je bila izvedba takih dejavnosti velik izziv. Vsebine smo tematsko prilagodili pouku na daljavo, ob tem pa skušali slediti ciljem, ki bi jih upoštevali tudi, če bi tak dan izvedli v šoli.

Pri družini Terseglav so žemljice odlično uspele

USTVARJALNI 9.C

Izdelki učencev 8.a razreda

Dostopnost