Šolanje na daljavo za vse učence je podaljšano še za dva tedna.

Dostopnost