Spoštovani starši in skrbniki učencev OŠ Koroška Bela Jesenice!
Zaradi sklepa ministrice, da se za teden dni podaljšajo počitnice in navodila, naj na šolah poskrbimo za to, da učenci ne bi padli iz ritma šolskega dela, smo na OŠ Koroška Bela za učence po posameznih predmetnih področjih pripravili naloge za utrjevanje snovi.

Dostopnost