EAsistent pregleduje kontaktne podatke staršev/skrbnikov in preveri, če so potrjeni z varnostno kodo.

Če kontaktni podatki niso potrjeni, se pošlje e-mail in/ali SMS poziv skupaj z varnostno kodo, da starš izvede potrditev kontaktnih podatkov. Poziv se pošlje na tisti kontaktni podatek, ki je pri staršu vpisan. Če je vpisan samo eden, se pošlje na enega, če sta vpisana oba, se pošlje na oba.

Sistem starše obvešča, dokler ne izvedejo potrditve, saj je izjemnega pomena, da imamo na šoli pravilne kontaktne podatke in je komunikacija varna in nemotena.

Varnostna koda se varnostno deaktivira, če posameznik poda zahtevek za izbris podatka ali če posameznik trikrat napačno vpiše datum rojstva otroka.

Dostopnost