Učenci, ki v tem šolskem letu želite zaprositi za status športnika in umetnika, lahko vlogo dobite pri učiteljih za šport. Ne pozabite, da je vlogo z vsemi potrebnimi prilogami potrebno oddati  do 30. septembra.

Dostopnost