V preteklem šolskem letu smo se na naši šoli odločili, da se bomo poskušali še bolj, kot smo se že doslej, izogibati proizvajanju nepotrebnih odpadkov in prekomernemu trošenju energentov in vode. Dogovorili smo se, da na šoli ne bomo več nabavljali ničesar, kar je zavito v plastično embalažo, in posledično izničili proizvajanje plastičnih odpadkov.

Pod oglasno desko pred zbornico smo umestili EKO otok, kjer imajo vsi zaposleni in učenci na šoli možnost odvreči plastično embalažo, ki jo po naključju prinesejo s seboj v šolo. Na dnevih dejavnosti in preostalih aktivnostih bomo tekočino shranjevali v steklenke, ki smo jo vsakemu učencu na šoli podarili ob začetku letošnjega šolskega leta. Malico za dejavnosti, ki jih bomo izvajali izven šole, bodo vsi udeleženci shranjevali v embalažo za večkratno uporabo.

Ob stikala za razsvetljavo smo namestili opomnike za izklapljanje. Ob menjavi sijalk poskrbimo, da vsako iztrošeno zamenjamo z varčno.

V vseh učilnicah v kartonske škatle zbiramo papir in ga do papirne akcije shranjujemo v kleti šole, med papirno akcijo pa ga odnesemo v zabojnik. Porabo papirja znižujemo tudi z znižanjem števila fotokopij na kopirnih strojih. Na podajalnike papirnatih brisačk smo nalepili opomnike za varčno porabo.

Med vikendi in v popoldanskem času ogrevanje preklopimo v nižji režim obratovanja ter znižujemo bivalno temperaturo v prostorih šole.

Ob menjavi armatur za vodo, če je le izvedljivo, novo namestimo z omejenim iztokom vode.

Na ekootoku zbiramo tudi odpadne baterije, prazne kartuše pa učenci lahko prinesejo v šolo in oddajo učiteljem, da jih le-ti odvržejo v poseben zbiralnik v zbornici.

Želimo si, da bi z učenci in njihovimi družinami izmenjali dobre prakse, ki jih uporabljajo doma, ter tako še dodatno prispevali svoj delež k ohranjanju okolja.

Plakat za oznako eko otoka.
Ekootok
Steklenka
Dostopnost