Jutri, v torek, 8. septembra, se v naši telovadnici začenjajo treningi atletike. Učenci od 1. do 6. razreda, ki se zanimate za tovrstno obliko vadbe, torej jutri vabljeni v veliko telovadnico od 15. do 16. ure. Vhod v telovadnico bo odprt s strani šolskega igrišča.

Naša šola je z letošnjim šolskim letom še bolj ekološko usmerjena. Pod oglasno desko pred knjižnico smo namestili eko otok, kjer lahko odložite plastično embalažo, ki ste jo slučajno prinesli v šolo. Za pijačo imate sicer novo šolsko stekleničko, tako da plastenk ne nosite v šolo. V koše za odpadke v učilnicah ne odlagajte plastike. Za papir imate v učilnicah posebno škatlo, ki jo dežurni učenci na pobudo učitelja nesite v klet in zamenjajte s prazno – torej ne stresite papirja ven, ampak vzemite novo prazno škatlo, polno pa odložite. Razmišljajmo eko tudi z ugašanjem luči in zapiranjem vode, ko je ne potrebujemo.

Dostopnost