INFORMACIJA o stanju prijav za vpis v srednje šole za šolsko leto 2020/21

Na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljeno število prijavljenih kandidatov za vpis v programe srednjih šol.

V kolikor boste  prijavo prenašali, ker menite, da je za vas to ustrezneje in si boste tako zanesljiveje zagotovili vpis v srednjo šolo, to storite najkasneje do 16. 6. 2020.

Na spletni Ministrstva je objavljen seznam z elektronskimi naslovi svetovalnih delavcev srednjih šol in obrazec za prenos prijave. O prenosu prijave se lahko posvetujte s starši, svetovalnimi delavci srednje šole in svetovalno delavko osnovne šole.

Šolska svetovalna delavka Bernarda Hribar

Dostopnost