Pomembno obvestilo za devetošolce!

Nova merila za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa v srednje šole:

V zvezi z vpisom v srednje šole je prišla okrožnica z novimi merili za izbiro kandidatov v primeru omejitve vpisa, in sicer: NPZ se ne upošteva, ker se letos ne izvaja.

Sprememba sklepa o merilih v primeru omejitve vpisa se tako nanaša na popravek prvega in drugega odstavka 4. člena sklepa iz leta 2008, in sicer tako, da v primeru, če se na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk iz ocen obveznih predmetov zadnje triade osnovne šole, se izbira med njimi namesto uporabe točk, doseženih na nacionalnem preverjanju znanja, opravi  na podlagi uporabe seštevka točk, pridobljenih iz zaključnih ocen iz 7., 8. in 9. razreda osnovne šole pri predmetih slovenščina, matematika in prvi tuj jezik.

 Z učnim uspehom pri teh predmetih kandidat dobi največ 45 točk.

 

Ta sklep je objavljen tudi na spletni strani ministrstva. Spremembe veljajo le za vpis letošnje generacije v srednje šole.

Dostopnost