Na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je objavljen nov rokovnik za vpis novincev v srednje šole za šolsko leto 2020/21.
Nov rok za prijavo in vpis
v srednje šole in dijaške domove je 11. 5. 2020.
Vsak kandidat odda samo eno prijavo za vpis.
Izjema so kandidati, ki se želijo vzporedno izobraževati v programih Umetniške gimnazije. Ti oddajo prijavo za vsak izobraževalni program posebej.
Kandidatom za vpis v srednje šole je prijavnica na voljo na spletni strani e-uprave, na naslovu:

https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2192

  1. na spletni strani Ministrstva za šolstvo. Učenci odprete na desni strani spletne strani zavihek storitve, nato odprete vpis v srednje šole, tam se nahaja povezava na obrazec prijava na vpis v srednje šole z navodili za izpolnjevanje obrazca. Na tej povezavi je tudi prijava v dijaški dom – postopek je enak.

Kandidati prijavo natisnejo, jo izpolnijo, podpišejo (kandidat in starš). Pošljejo jo priporočeno po pošti na izbrano srednjo šolo (ne s povratnico) ali jo skenirajo (fotografirajo) in jo pošljejo na elektronski naslov srednje šole.
V primeru, da bodo kandidati prijavnico pošiljali po elektronski pošti, svetujemo naj prijavnico pošljejo v vednost tudi na elektronski naslov svetovalnega delavca srednje šole.
Na prijavnici ni potreben podpis in žig ravnatelja osnovne šole.
Če je kdo prijavo že poslal je ni potrebno še enkrat.
V kolikor boste učenci in starši pri izpolnjevanju prijave potrebovali pomoč se lahko obrnete na razrednika in šolsko svetovalno delavko. Kontakt šolske svetovalne delavke z možnimi termini pomoči vam bosta posredovala razrednika.

 

 

 

Pomembni datumi v povezavi z vpisom (rokovnik si lahko pogledate na spletni strani Ministrstva):

  • Javna objava številčnega stanja prijav: 20. 5. 2020.
  • Opravljanje preizkusov posebnih nadarjenosti za kandidate: Gimnazija(š) in Ekonomska gimnazija (š): 1. 6. do 6. 6. 2020.
  • Morebitni prenosi prijav za vpis v srednje šole: 16. 6. 2020 (elektronsko s pomočjo svetovalnih delavcev srednjih šol).
  • Obveščanje o omejitvah vpisa: 26. 6. 2020.
  • Dokončen vpis med 30. 6. in 6. 7. 2020 (po navodilu srednje šole).

 

Dostopnost