Obvestilo za učence in učenke devetih razredov in njihove starše

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport nas je obvestilo, da bodo srednje šole, ki še niso izvedle preizkusov nadarjenosti, ki so vpisni pogoj za vpis v nekatere srednješolske izobraževalne programe, ali razgovorov s kandidati, ki bi se želeli prijaviti v športne oddelke, te aktivnosti izvedle po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Posledično bo prestavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole in dijaške domove. O natančnih datumih oziroma novih rokih vas bomo obvestili naslednjih dneh.

Šolska svetovalna delavka Bernarda Hribar

Dostopnost