Spoštovani!

Glede na pojav koronavirusa in vse večje število obolelih v Sloveniji na Osnovni šoli Koroška Bela opozarjamo na previdnost pri preprečevanju širjenju virusa in bolezni COVID-19, ki jo povzroča. V naši regiji zaenkrat nismo zaznali obolelih, a previdnost kljub vsemu ne bo odveč.

Vse družine oz. njihovi člani, ki ste morda v zadnjem obdobju potovali v Italijo ali na območja, kjer se je bolezen že razširila, opazujte svoje zdravstveno stanje in če opazite znake, ki bi lahko nakazovali na pojav bolezni, takoj vzpostavite kontakt z zdravstveno službo. Otrok, ki so bili z vami na omenjenih območjih, do izsledkov analiz ne pošiljajte k pouku. Izostanek učenca telefonsko sporočite v tajništvo šole ali razredniku in navedite podatke o tem, s kom se je učenec v inkubacijski dobi največ družil, da bomo lahko ustrezno ukrepali.

Predvsem je pomembno paziti na ustrezno higieno rok in pravilen način kašljanja in kihanja v skladu z navodili s plakatov, objavljenih na naši spletni strani in straneh NIJZ.

Še enkrat opozarjamo, da ni razloga za paniko in ekstremne ukrepe. Učenci naj še naprej normalno prihajajo k pouku. V šoli bomo poskrbeli za ustrezno higieno rok in učence ves čas opozarjali na pravilno obliko izkašljevanja in kihanja.

Osnovna navodila za učence, njihove svojce, zaposlene in obiskovalce glede preprečevanja okužbe s koronavirusom SARS-CoV-2

V skladu s priporočili krovnega ministrstva in navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje izdajam naslednje napotke za preprečevanje možnosti okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Zaenkrat je smiselno samo preventivno delovanje. V šoli smo med zimskimi počitnicami po naključju na novo uredili sistem milnikov in podajalcev papirnatih brisačk ter toaletnega papirja, tako da zagotavljamo pogoje za umivanje rok.

V primeru nadaljnjih zapletov in pojava bolezni v Sloveniji se bomo ravnali v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Predlagam previdnost in upoštevanje osnovnih navodil. Na šoli bomo podrobno spremljali potek dogajanja in vas sproti obveščali o prilagoditvah ukrepov, zato ocenjujem, da ni potrebno povzročati nikakršne panike okoli širjenja virusa.

Rok Pekolj, ravnatelj

 

Navodila za umivanje rok

Preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni dihal

Na MIZŠ so odprli elektronski naslov vprasanja.mizs@gov.si, ki je namenjen vsem deležnikov v vzgoji in izobraževanju glede preventivnih ukrepov, povezanih s koronavirusom. Podrobnejše informacije lahko spremljate tudi na spletni strani MIZŠ.

Dostopnost