Likovni krožek kiparstvo pri učiteljici Operčkal danes odpade zaradi menjave oken v učilnici.

V soboto so se nadarjeni in prizadevni učenci ter učenci nekaterih izbirnih predmetov udeležili ekskurzije v Salzburg. Obiskali so rudnik soli in prirodoslovni muzej ter si ogledali Mozartovo mesto. Učiteljice Ahačič, Prezelj in Zorman bi rade pohvalile vse učenci, ker so s svojim obnašanjem in pozitivnim odnosom naredili zanimiv dan še lepši.
Učiteljice spremljevalke sporočajo še, da spominke iz rudnika soli učenci od jutri naprej lahko dobite v učilnici kemije.
Učenci in učenke 9. razredov boste v torek  in v sredo v  okviru razredne ure  reševali vprašalnik o poklicni poti. V torek boste reševali učenci 9. B razreda, v sredo pa učenci 9. A razreda. V vmesnem času imate učenci oddelčne skupnosti.
Vprašalnik o poklicni poti je pripomoček, ki učencem pomaga pri razmišljanju, kaj jih najbolj zanima, kje vidijo svoje prednosti.
Pri  dobri poklicni odločitvi je potrebno upoštevati svoja nagnjenja, sposobnosti, značajske lastnosti, delovne navade, učni uspeh in dosežke na predmetnih področjih.
Da boste jutri lažje reševali Vprašalnike si na www.mojaizbira.si poglejte, kateri programi in poklici vas zanimajo in si jih zabeležite na list ali v šolsko publikacijo in to prinesite s seboj.
Kdor si je izposodil rezervne ključke za garderobne omarice, naj jih vrne v tajništvo.

Dostopnost