Jutri, v petek, bodo učenci od 6. do 9. razreda imeli tehniški dan – Tradicionalni slovenski zajtrk. Prvo šolsko uro bodo imeli vsi učenci od 1. do 9. razreda zajtrk v učilnicah. Za izvedbo morebitnih predur naj se učitelji dogovorijo z učenci. Po prvi uri imajo učenci od 1. do 5. razreda pouk po urniku. Učencem 6. in 9. razreda se bo v skupni predavalnici predstavil čebelar. Učenci 6. razreda bodo nato izdelovali podstavke za lonce, učenci 7. razreda bodo obiskali Janšev čebelnjak in Čopovo rojstno hišo, učenci 8. razreda bodo izdelovali namaze in spoznavali jedi v nemškem in angleškem jeziku, učenci 9. razreda pa bodo izdelovali razne izdelke. Učenci 6., 8. in 9. razreda naj imajo s seboj peresnico z barvicami ali flomastri, učenci 7. razreda pa dežnik in manjši nahrbtnik za malico. Tehniškega dneva bo konec ob 12.45.
Drugo, tretjo, četrto in peto uro bo mala telovadnica zasedena zaradi dejavnosti ob tehniškem dnevu, velika telovadnica pa bo v času, ko bi imeli učenci od 6. do 9. razreda v njej pouk, prosta.

Dostopnost