Število pi je matematična konstanta. Pojavlja se na mnogih matematičnih področjih. Je iracionalno število in ima neskončno mnogo decimalk, ki se ne ponavljajo. Določimo ga kot razmerje med obsegom krožnice in njenim premerom. Poleg najbolj pogostega približka 3,14 je zelo dober približek tudi dvaindvajset sedmin. Prvega je ugotovil Ludolph van Ceulen, drugega pa Arhimed. Po njima se tudi imenujeta približka števila π. Število pi se uporablja pri računanju obsega in ploščine kroga. Obseg: o= 2πr, ploščina: p=πr2.

Babilonci so že 1900 let pr. n. št. uporabljali približek π=3. V 6. stoletju pr. n. št. so Indijci uporabljali približek π=3,008. Arabci so v 15. stoletju število π zapisali že na 16 decimalk natančno. Jurij Vega, slovenski matematik, fizik, geodet, meteorolog, plemič in topniški častnik, je število π izračunal na 140 decimalk. To je bil nekaj časa svetovni rekord. Leta 1999 je dr. Kanada izračunal 206 158 430 000 decimalk, danes pa je število π določeno že na več kvadrilijon decimalnih mest natančno.

http://mypiday.com/ Z vpisom v aplikacijo se ti pokaže tvoj rojstni dan v številu pi.

Dostopnost