Učenci, ki so individualno prinesli največ papirja, so ga prinesli po 771 kg, 692 kg in 590 kg.

Dostopnost